لینک
اخبار و رویدادها
شب یلدا
چهار شنبه 29 آذر 1402

ثبت نام 1402
جمعه 21 بهمن 1401

کلاس های آنلاین
پنج شنبه 14 فروردین 1399

همایش جمعبندی زبان
پنج شنبه 20 دی 1397

همایش بزرگ عربی
دو شنبه 9 مهر 1397

جزوات
کاربر مهمان | ورود

استاد زرندی

دانلود جزوه جلسه اول زیست کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول زیست یازدهم کلیک کنیداستاد ایرانشاهی

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم فیزیک کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول فیزیک یازدهم کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم فیزیک یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه دوم فیزیک دهم کلیک کنید


استاد لشینی

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی کنکور کلیک کنید
دانلود جزوه جلسه دوم ریاضی کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی یازدهم کلیک کنید


استاد مقدم

دانلود جزوه جلسه اول ریاضی دهم کلیک کنید

استاد عزیزآبادی
استاد جوکار

دانلود جزوه جلسه اول شیمی کنکور کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول شیمی یازدهم کلیک کنید

دانلود جزوه جلسه اول شیمی دهم کلیک کنید


استاد اکبریاستاد بیرانونداستاد شعبان پور