کادر اساتید علم و صنعت آریا

مشاوره - مهندس مصطفی خیرالهی

مشاوره

مهندس مصطفی خیرالهی

سوابق آموزشی
آقای انگیزه ایران
☑ 13 سال سابقه درخشان در مراکز ممتاز آموزشی کشور
کلایو، بعثت، هدف، قلمچی، معرفت ، متانت، نوین، رشد، فرزانه، جواهر، خلاقان، فردا، رضوان، آذین، اوج و...
☑ نویسنده سری کتاب های مشاوره ای tourbo study
☑ مشاور رتبه های 8، 13، 79، 235 و ... کنکورسراسری