کادر اساتید علم و صنعت آریا

فیزیک - مهندس علی ایرانشاهی

فیزیک

مهندس علی ایرانشاهی

سوابق آموزشی
مدرس 11 رتبه ی 2 رقمی در کنکور 95 و 96
☑ مولف کتاب مدارهای الکتریکی و نور هندسی انتشارات شبقره
☑ مدرس دبیرستان های نخبگان علامه طباطبایی ،فروزندگان، بعثت و ندای آزادی تهران
☑ مدرس آموزشگاه های هدف، راه اندیشه، مهر آزمون، مانا، و اندیشه های تهران
☑ مدرس شهرهای تهران، کرج،اصفهان، رشت، بندرعباس و ...