کادر اساتید علم و صنعت آریا

عربی - استاد پیمان اکبری

عربی

استاد پیمان اکبری

سوابق آموزشی
مرد عربی ایران
☑ مدرس صدا و سیمای جمهوری اسلامی
☑ مولف انتشارات قلم چی، مهرماه، عصا، منشور دانش و رزمندگان
☑ طراح سوالات آزمون های قلم چی و گزینه 2
☑ مدرس دبیرستان های سیمای نور، علامه حلی، پیشگامان(علوم-معارف اسلامی)، خوارزمی، فرهنگ(انسانی)، تربیت، والعصر،تهذیب، شهدا، ره توشه و امام صادق(ع)
☑ مدرس موسسات علوم،اروند،سپند،ابن سینا
☑ مدرس پروازی شهرهای مشهد، شیراز، اراک، همدان، تبریز، شیراز و گرگان
☑ مدرس کلاس های آمادگی آزمون کارشناسی ارشد هدف و سیمیا