کادر اساتید علم و صنعت آریا

شیمی - مهندس محمدحسین جوکار

شیمی

مهندس محمدحسین جوکار

سوابق آموزشی
توانمندترین مدرس شیمی پایه
☑ مدرس برترین آموزشگاه ها و مدارس تهران، اصفهان، اهواز، کرمان، بم و کاشان
☑ ناظر علمی و ویراستار 4 جلد کتاب کمک آموزشی انتشارات گاج، مهر وماه و صفر کلوین
☑ تدریس در مدارس علوم، پروین اعتصامی و نگرش تهران و آموزشگاه علوم تهران
☑ ناظر کیفی DVD های برنامه های تلویزیونی فرصت برابر و پرواز کنکوری ها