کادر اساتید علم و صنعت آریا

شیمی - مهندس احسان عزیزآبادی

شیمی

مهندس احسان عزیزآبادی

سوابق آموزشی
١٣ سال تدريس در مدارس تيزهوشان تهران
☑ ناظر علمى و مولف انتشارات خيلى سبز، خوشخوان، قلم چى
☑ طراح سوالات آزمونهاى قلم چى و مدارس برتر
☑ مدرس قوى ترين مدارس تهران:
انرژى اتمى، تيزهوشان(١٣سال)، مهدوى، سلام، كوشش، رشد، علامه امينى و…
☑ مدرس پروازى كرمان، گاج آبادان و شهرهاى كاشان و همدان
☑ مسئول دپارتمان شيمى دبيرستانهاى انرژى اتمى، تيزهوشان، سلام و انتشارات خوشخوان