کادر اساتید علم و صنعت آریا

زیست شناسی - دکتر اشکان زرندی

زیست شناسی

دکتر اشکان زرندی

سوابق آموزشی
دکترای ژنتیک و مدیر دپارتمان زیست شناسی علامه طباطبایی
☑ مدرس دبیرستان های انرژی اتمی،علامه طباطبایی،هاتف،سلام و راه رشد
☑ طراح آزمون های قلم چی و نشانه
☑ مولف سیرتاپیاز گاج پایه دهم
☑ مولف سونامی زیست شناسی پایه یازدهم
☑ پربازدیدترین مدرس سایت قلم چی در بخش فیلم های آموزشی