کادر اساتید علم و صنعت آریا

ریاضیات انسانی - مهندس بهنام مقدم

ریاضیات انسانی

مهندس بهنام مقدم

سوابق آموزشی
مدرس برتر کلیه دروس ریاضی
☑ مولف کتاب ”ریاضیات پایه“ از مجموعه کتاب های دبیران پر مخاطب کانون فرهنگی آموزش
☑ مدرس آموزشگاه های قلمچی، مبتکران، علوی و...
☑ مدرس دبیرستان های نور ، نصیر، آبسال و سرای دانش تهران