کادر اساتید علم و صنعت آریا

انگلیسی - دکتر علی شعبان پور

انگلیسی

دکتر علی شعبان پور

سوابق آموزشی
مولف انتشارات تخته سیاه
☑ دکتری آموزش زبان انگلیسی
☑ مولف کتابهای انتشارات تخته سیاه:
زبان جامع نظام جدید( دهم، یازدهم و دوازدهم)، زبان یازده در یازده، زبان دهم، زبان جامع نظام قدیم، زبان سوم دبیرستان
☑ مولف کتاب زبان عمومی دانشگاه انتشارات پردیس
☑ مدرس برترین آموزشگاههای برتر کنکور در تهران و شهرستانها
☑ مدرس دانشگاه های سراسری و آزاد و پیام نور
☑ مدرس دانشکده هوانوردی